تهران ، خیابان مطهری ، خیابان سرافراز ، کوچه دوم ، پلاک 7 ، طبقه چهارم کد پستی : 1586835417
02188444660 - 02188444661 - 02188411222
pedramplast@yahoo.com